Ochrana osobných údajov

 

Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach, teší nás Váš záujem. Berieme ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na vedomie.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

Právo na informácie

Na požiadanie Vám Pavol Dudrik a jeho firma LinGuru, s.r.o. podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Ak by aj napriek našej snahe o správnosť údajov a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na pali@spolunasbavisvet.sk, kde sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše web stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite a taktiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Pavol Dudrik a jeho firma LinGuru, s.r.o. prijímajú technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránili u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Pavol Dudrik a jeho firma LinGuru, s.r.o. používajú Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.
Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Pavol Dudrik a jeho firma LinGuru, s.r.o. používajú cookies k tomu, aby mohli sledovať preferencie návštevníkov a aby mohli podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookies na Vašom počítači.
Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Pavol Dudrik a jeho firma LinGuru, s.r.o. sa zaväzujú plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBookov, sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Pavla Dudrika a jeho firmy LinGuru, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, 821 09, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na pali@spolunasbavisvet.sk.

Pali